Język DAX (Data Analysis Expressions) to język formuł służący do analizy danych w narzędziu Power BI. Jest to język, który umożliwia tworzenie zaawansowanych obliczeń i agregacji danych, które nie są dostępne w standardowych funkcjach programu. DAX pozwala na łączenie różnych źródeł danych, filtrację wyników i wiele więcej. Jeśli jesteś analitykiem danych, warto poznać język DAX, aby lepiej wykorzystać możliwości Power BI.

1. W JAKIM CELU POWSTAŁ JĘZYK DAX?

Język DAX został stworzony w celu umożliwienia zaawansowanej analizy danych w narzędziach Business Intelligence (BI), takich jak Power BI, Power Pivot i Tabular model. Standardowe funkcje tych programów często nie są wystarczające, aby przetwarzać i analizować dane w sposób bardziej skomplikowany.

2. Z CZEGO SKŁADA SIĘ JĘZYK DAX?

DAX składa się z różnych funkcji i operacji, które pozwalają na tworzenie bardziej zaawansowanych formuł obliczeniowych, które umożliwiają analizę danych. Język DAX opiera się na kontekście obliczeń, który określa, jakie wartości są używane w obliczeniach i jakie relacje między nimi występują. Kontekst obliczeń umożliwia m.in. filtrowanie, sortowanie i grupowanie danych, co pozwala na przetwarzanie ich w bardziej zaawansowany sposób. Dzięki DAX stworzysz również tabele wymiarów i faktów, które umożliwiają łatwiejszą analizę i przetwarzanie danych.

3. DO CZEGO MOŻESZ WYKORZYSTAĆ JĘZYK DAX?

DAX pozwala na m.in.:

 • Tworzenie wyrażeń logicznych i warunkowych
 • Agregację danych na różnych poziomach szczegółowości
 • Obliczanie wskaźników finansowych i biznesowych
 • Przetwarzanie danych czasowych i dat
 • Tworzenie nowych tabel i kolumn
 • Korzystanie z funkcji statystycznych, matematycznych i tekstowych
 • Łączenie różnych źródeł danych

Przykładowo, możesz użyć DAX do stworzenia raportu, który pokaże ilość sprzedaży danego produktu w danym kraju w danym przedziale czasowym. DAX umożliwia filtrowanie wyników według różnych kryteriów i tworzenie bardziej skomplikowanych warunków, które uwzględniają różne parametry.

Język DAX jest zintegrowany z narzędziem Power BI, co oznacza, że można tworzyć raporty i dashboardy, które automatycznie aktualizują się w czasie rzeczywistym na podstawie zmian w źródłach danych. DAX umożliwia również tworzenie formuł obliczeniowych, które można wykorzystać w innych raportach lub dashboardach.

4. jAKIE FUNKCJE PEŁNI JĘZYK DAX?

Język DAX działa w oparciu o funkcje, które pozwalają na przetwarzanie i analizę danych. Funkcje te można podzielić na kilka kategorii, takich jak:

 1. Agregacja danych – funkcje te pozwalają na obliczenie wartości średniej, sumy, minimalnej i maksymalnej dla wybranej kolumny lub zestawu danych.
 2. Filtracja danych – funkcje te pozwalają na wybór określonych wartości lub zakresu wartości z zestawu danych.
 3. Tworzenie kalkulacji – funkcje te pozwalają na tworzenie bardziej skomplikowanych obliczeń, które uwzględniają różne kolumny i warunki.
 4. Łączenie danych – funkcje te pozwalają na łączenie danych z różnych źródeł, takich jak bazy danych, arkusze kalkulacyjne i pliki tekstowe.

Podsumowując, język DAX został stworzony, aby umożliwić Ci bardziej zaawansowaną analizę danych w narzędziach Business Intelligence. Dzięki temu możesz uzyskać bardziej precyzyjne i wartościowe wyniki, które pozwolą na podejmowanie lepszych decyzji biznesowych. Koniecznie daj znać w komentarzu, co myślisz o wykorzystaniu języka DAX w analizie danych! 😉

DOŁĄCZ DO MOJEGO KURSU!

Jeśli chcesz opanować język DAX naprawdę dobrze, dołącz do naszego kursu Power BI od podstaw! Podczas kursu nauczysz się nie tylko języka DAX, ale także innych niezbędnych umiejętności dla analityka danych. Zapisy tylko do 15.03, nie zwlekaj!