Czym różni się analiza danych, od business intelligence

Cześć,

W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się pracy analityka danych oraz business intelligence developera. Wielu osobom stanowiska te wydają się jednakowe.

Udowodnię, że tak nie jest i istnieje różnica pomiędzy codzienną pracą w BI, a w analizie danych.

Uczulam, że bazuję w tym wpisie na moim doświadczeniu zawodowym. Opiszę to, z jakimi stanowiskami się spotykałam i jak wyglądała ich praca.

Zaczynajmy 😉

Co to jest analiza danych

Analiza danych przekształca dane, w taki sposób, aby były one odpowiedzią na problem biznesowy. Celem analizy jest wyciągnięcie wniosków z danych i na ich podstawie zarządzanie firmą.

Analiza danych może służyć zarówno zarządowi firmy, jak i innym analitykom, czy np. kierownikom jednostek. Rozstrzał danych do przeglądania jest ogromny.

Książkowo można wyróżnić 4 podstawowe typy analizy.

Opiszę w tym artykule 2 z nich. Wszyscy analitycy, z którymi miałam okazję pracować zajmowali się właśnie tymi dwoma rodzajami analiz.

Analiza opisowaAnaliza diagnostyczna
PytanieCo się wydarzyłoDlaczego to się wydarzyło
DziałanieSzukamy trendów w danych historycznych, które powiedzą nam, co się wydarzyło. Na podstawie znalezionych trendów z analizy opisowej, szukamy odpowiedzi na pytanie,
dlaczego to wydarzenie miało miejsce.
PrzykładRaport dotyczący sprzedaży w danym roku.Raport analizujący, dlaczego w tym roku sprzedaż była niższa, niż w roku poprzednim.

I co to teraz tak naprawdę oznacza? 🙂 Chodzi o to, że analiza danych, ma za zadanie jak nazwa wskazuje przeanalizować dane. Mogą być to dane historyczne, mogą być dane bieżące i na ich podstawie przedstawić wnioski, raporty zainteresowanym osobom.

Jak wygląda praca na tym polu? O tym w następnym akapicie.

Czym zajmuje się analityk danych

Analityk danych, to osoba, która zna procesy i systemy w firmie. Będzie umieć zidentyfikować, gdzie potrzebne dane mogą się znajdować.

Zawsze punktem wyjścia dla pracy analityka, jest problem, lub potrzeba biznesowa.
Mówiąc prostym językiem. Jednostka firmy lub konkretna osoba, ma problem, na przykład chciałaby się dowiedzieć, jak wygląda sprzedaż nowo wprowadzonego produktu, w porównaniu do kosztów jego wprowadzenia.

Analityk danych odnajdzie potrzebne dane, które mogą się znajdować na przykład w bazie danych.
Następnie takie dane podda obróbce. Obróbka to na przykład wyczyszczenie błędnych wartości w danych, usunięcie duplikatów, nadanie odpowiednich typów danych etc.
Kolejnym etapem dla analityka danych jest … analiza 🙂 Sprawdzenie danych z szerszej perspektywy, poszukiwanie trendów.
Potem może nastąpić interpretacja wyników, czyli nadanie tym danym znaczenia. Spisanie spostrzeżeń i przedstawienie danych dzięki wizualizacji.

Większość analityków, z którymi pracowałam, analizy wykonywało przy pomocy SQLa oraz Excela, do którego sporadycznie dołączali Power BI.
Dzięki SQL byli w stanie pobrać dane z baz danych. Wiedzieli, jak wygląda struktura bazy danych i z jakich tabel pobrać potrzebne informacje. Następnie przekształcali i oczyszczali dane w Excelu. Ostatni etap, czyli prezentacja wniosków odbywała się albo w Excel, albo w narzędziach BI, np. Power BI.

Zapamiętaj: Analiza danych zawsze zaczyna się od określenia problemu biznesowego. Innymi słowy, jaką biznesową decyzję trzeba podjąć. Nie chcemy jej podejmować po omacku, tylko na podstawie wniosków z danych. Końcowym etapem pracy analityka jest prezentacja wyników z danych, na przykład poprzez wizualizację.

Co to jest Business Intelligence i CZYM ZAJMUJE SIĘ BUSINESS INTELLIGENCE DEVELOPER

Business Intelligence to szereg procesów, których celem jest zamiana danych, na dobre decyzje. Zazwyczaj wdrożenie BI do firm, polega na stworzeniu miejsc, gdzie dane będą przechowywane oraz następnie będą mogły być modelowane i wizualizowane.

BI Dev będzie szukał danych w różnych systemach, które ma klient, łączył je ze sobą. Następnie stworzy jedno centrum zarządzania danymi (np. bazę) i z tej bazy będzie można tworzyć modele, na których buduje się raporty.

W roli BI Dev potrzebne jest więcej narzędzi niż w pracy analityka. Jest to rola bardziej techniczna. Na tej pozycji spotykamy się z klientami i wysłuchujemy potrzeb raportowych. Jednak kontakt analityka z biznesem jest częstszy i pracuje on ściślej z klientem.

BI Developer stworzy całościowy system zarządzania danymi, z którego analityk będzie mógł pobrać dane. Czyli w BI pracujemy na szerszej skali danych.

Zadania na tym stanowisku obejmują nie tylko analizę z danych, które znajdują się już w bazie. BI Dev będzie szukał też danych, które jeszcze nie znajdują się w bazie i doprowadzi do sytuacji, kiedy te dane się tam znajdą.

Różnice pomiędzy pracą analityka, a BI Developera

Business Intelligence Dev przede wszystkim pracuje na większej skali danych.

Zobacz podsumowanie pracy na tycg dwóch stanowiskach w formie tabeli:

Analityk danychBusiness Intelligence Developer
ToolsetExcel, SQL, wizualizacja danychSQL, narzędzia BI do wizualizacji (Tableau, Power BI etc.), Azure Data Factory, Azure Analysis Services, Databricks
Zakres działańWyszukiwanie odpowiednich danych na przykład w bazie danych. Analiza tych informacji. Przedstawienie wniosków oraz/lub wizualizacja danych.Szukanie danych ze źródeł zewnętrznych. Dodawanie danych do istniejących systemów zarządzania danymi (np. baz danych). Tworzenie modeli. Wizualizacja danych
Praca z klientem (wew./zewn.)Ścisły kontakt. Większe zrozumienie danych i procesów w firmie. Mniejszy kontakt z biznesem. Zrozumienie procesów w szerszej skali.

Podsumowanie

Analiza danych i business intelligence to dwa pojęcia, które często są mylone lub używane zamiennie. Choć oba zagadnienia dotyczą przetwarzania i interpretacji danych, istnieją pomiędzy nimi pewne istotne różnice.

Analiza danych jest procesem wykorzystującym techniki i narzędzia do przeanalizowania dużych zbiorów danych w celu uzyskania nowych informacji i odkrycia zależności pomiędzy różnymi czynnikami.

Celem analizy danych jest zrozumienie danych i wyciągnięcie wniosków, które mogą pomóc w podejmowaniu lepszych decyzji biznesowych.

Business intelligence z kolei jest szerszym pojęciem, które obejmuje zarówno analizę danych, jak i inne techniki i narzędzia wykorzystywane do zbierania, przetwarzania i wizualizacji danych w celu lepszego zrozumienia sytuacji biznesowej. Business intelligence stanowi podstawę do podejmowania decyzji biznesowych i umożliwia przedsiębiorstwom lepsze zarządzanie swoimi działaniami.

Innymi słowy, analiza danych jest procesem wykorzystywanym w ramach business intelligence, ale nie jest to jedyny element tego pojęcia.

Business intelligence to całościowa strategia zarządzania danymi, która obejmuje również zbieranie, przetwarzanie, wizualizację i wykorzystywanie danych w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej.

Podsumowując, różnica między analizą danych a business intelligence polega na tym, że analiza danych jest techniką stosowaną w celu przeanalizowania danych, podczas gdy business intelligence to całościowa strategia zarządzania danymi w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej.

.

Dagmara

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top