Chat GPT w pracy analityka danych

Chat GPT w pracy Analityka Danych

339 zł

Chat GPT w pracy analityka danych

W tym innowacyjnym MasterClass odkryjesz, jak wykorzystać potencjał Chat GPT w nauce analizy danych i codziennych zadaniach analitycznych.

Kurs jest idealny dla osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie analizy danych, wykorzystując najnowsze osiągnięcia w dziedzinie sztucznej inteligencji.

Scroll to Top